Vi har tillgång till en underbar utemiljö med stor möjlighet för barnen att utforska naturen och leka i den. Vi är ute och leker varje dag trots väder och vind när vädret tillåter från tidig morgon. Om det blir kallt på vintern så tänder vi en brasa som vi kan värma oss vid. Idag finns det en förskolegrupp med 8-12 barn(2020).


På Waldorfförskolan är den dagliga och årliga rytmen mycket väsentlig. Vardagen blir härigenom överskådlig och igenkännbar. Vi har en harmonisk växling mellan vila och aktivitet. Varje dag följer samma rytm vilket skapar en trygghet som barnen kan vila i.

 

Språket utvecklas med rim och ramsor, sagoberättande, sång samt i det aktiva lyssnandet och samtalen med barnen.


        
         höns och små kycklingar

2020 I barngruppen arbetar Sarafelicia Ängmo, utbildad Waldorfförskollärare, Loo Thoren och Vinga Arvidson och på eftermiddagen Sara Selander.
Isabel Pace Soler matpedagog i köket.

 Waldorfförskolläraren strävar efter att se och möta barnet som en individ och att ge barnet det stöd och den stimulans som just hen behöver utifrån sina personliga förutsättningar. Samtidigt måste pedagogen visa stor respekt för barnets integritet. Detta innebär att waldorf förskolläraren måste vara flexibel och ha ett konstnärligt förhållningssätt till sitt arbete. En waldorfförskola står i skapande process. Den kan inte utformas efter givna regler och föreställningar eftersom alla barn är olika och barngrupperna förändras varje år.


 Fjällkor vid husknuten

Det är alltid vuxna i närheten av barnen. Även då det är få barn kvar är vi alltid minst två vuxna omkring barnen. Allmänna och dagliga göromål utförda av de vuxna ger inspiration till barnens egen lek. De vuxna arbetar med praktiska sysslor som hör till livet på förskolan. Exempelvis bakning, handarbete och trädgårdsarbete.

Barnen på förskolan får små uppgifter alltefter ålder. T.ex. hjälpa till vid maten eller hjälpa mindre barn.

 Vi arbetar medveten med den fria leken och barnen får långa stunder av fri lek under dagen. Den fria leken är barnens egen skapande verksamhet. I leken tar barnet hela sitt väsen i bruk. I samspelet med omgivningen erfar barnen på ett omedvetet plan sina möjligheter och begränsningar. Emotionellt representerar den fria leken ett område där barnen kan bearbeta och experimentera med sina känslor. Erfarenheter och upplevelser förvandlas till ett växande, och utvecklas när barnet får möjlighet att i leken fördjupa, organisera och integrera dem i sig själv.Vi arbetar aktivt med barnens sinnen (balans, känsel, vilje, livs, värme, lukt, smak,syn -sinnet m fl) under veckan, som kommer ligga som grund för barnet i det intellektuella arbetet i skolan. Det sker t.ex. sagoberättande, lek ute och inne, sång, rollek och drama, dockspel, doften av matlagning, bakning, målning, teckning.