Vi har valt att ha små grupper vilket beror på att det lilla barnet ännu inte är ett gruppbarn. Det behöver tid, stöd och mognad att utveckla sina sociala förmågor. I den lilla gruppen får barnet också möjlighet att i lugn och ro växa och utvecklas. Som stöd för detta är det viktigt att skapa goda och trygga vanor, en dagsrytm och en årstidsrytm och att barnet omges av ett hölje av värme och glädje. Rytmen och de goda vanorna är stommen i småbarnsgrupperna. Det gör att barnet kan känna en trygghet och en tillit på förskolan.

Vi har inrett rummen så att barnen hela tiden kan se och uppleva pedagogen i alla de göromål som sker under en dag. Inredningen är enkel med milda och enhetliga färger. Leksakerna är av naturmaterial.

Att vara ute varje dag är viktigt oavsett väder och vind. Barnen har ett stort rörelsebehov och vår stora trädgård ger rika möjligheter till det. Vi kan följa årstidernas växlingar och de olika aktiviteter som följer med dem. T.ex. att gräva i sandlådan, klättra, gå, springa och rulla i vår lilla backe. Klättra på stocken, plocka vårens blommor och gå på upptäcktsfärd tillsammans i vår vackra miljö.

Maten är viktig på förskolan, att få känna dofterna från köket sprida sig bidrar till god aptit. Vi gör ofta besök i köket för hämta något till maten.