Längre ner på sidan information om verksamheten: Klagomåls hantering, GDPR mm
Vi som arbetar på barnstugan 2022
Sarafelicia Ängmo, rektor & förskollärare  jobbar med barnen i trollsländan 3-6 år.
Susanne Peiler, förskollärare pedagog i nyckelpigan 1-3år
Isabel Pace-Soler, Vår veg,kock/matpedagog och musiker dessutom ordförande i vår förening.
Vinga Andreasdotter(f,ledig tom-vt22) under utbilning till waldorfförskolärare, jobbar i barngrupp 
Arnfridur Kristjansdottir pedagog i nyckelpigan, under utbildning till waldorfförskollärare.
Loo Thoren under utbildning till waldorfförskolärare jobbar i barngrupp
Cecilia och Louise resurs i barngrupp
Ulrika Molander vikarie
Signe Thorstensson vikarie

Maria Hultkvist, fakturor & bokföring,
(Har en fantastisk ekolek- affär i Gärsnäs, öppet lördagar.)
 

Barnstugans huvudman

Styrelsen:

Isabel Pace Soler, ordföranden, medarbetare &förälder 
Susanne Peiler, ledamot, medarbetare
Emma Harvia, sekretrare & förälder
Sara Ängmo, kassör & medarbetare 
Loo Thoren, suppleant
Arnfridur Kristansdottir, suppleant

Att vara förälder
Att bli förälder på en waldorfförskola innebär ett medvetet och aktivt val. Genom föräldramöten, familjedagar och utvecklingssamtal får du som förälder möjlighet att ta del av ditt barns utveckling och förskolans verksamhet. En förutsättning för en lyckad förskoletid är att du som förälder har ett intresse och sätter dig in i vad waldorfpedagogik innebär. 

Att vara förälder på en waldorfförskola innebär också ett visst ideellt engagemang med städning, arbetsdagar, styrelsearbete.

Sekretess och anmälningsplikt          Sekretess gäller förskoleverksamheten för uppgift om enskilds personliga förhållande om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon honom/henne närstående lider men. I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretess i högst sjuttio år.  (Sekretesslagen kap 7, 38 §)

Anmälningsplikt till socialnämnden gäller enligt Socialtjänstlagen (SoL) kap 14, 1 §.

Där står följande: var och en som får kännedom om att en minderårig misshandlas i hemmet eller annars behandlas där på ett sådant sätt att det är fara för hens hälsa eller utveckling. Denna skyldighet gäller alla anställda inom förskolan. Det är sedan socialtjänstens uppgift att utreda  eventuella behov och att åtgärda.