2022
augusti
v34 terminstart
september
28:e skördeutflykt
29:e skördefest/Mikaeli
oktober
5:e föräldramöte kl17.30-19
22-23 arbetsdagar kl 9-15
27-29:e (WLH) pedagoger på utbilding
29:e distriktsmöte(waldorfförskolor möte i Rörum)
oktoberlovv 44
november
oktoberlov v44
9:e nov onsdag lyktfest 16.30-17.30
16:e nov planeringsdag/studiedag
december
1-3:e (WLH) pedagoger på utbildning
3:e dec julbazar på Sophiaskolan
13:e lucia på barnstugan kl ?
20:e julavslutning kl 15 
föräldrar är välkomna på pyssel och fika runt elden
jullov v 52 27-30:e
2023
Januari 
jullov v 1 2-5:e januari
7-8 jan 8-17 föräldragruppen storstädar barnstugan
jullov v 2 9-10:e januari
 11:e terminstart (-16:e juni)

Februari
16 februari gosedjursdag
v8 februarilov 20-24 februari
Mars
22:e mars studiedag
30:e mars påskfest
April
v 14 påsklov 3-7:e april
22-23 Arbetsdagar kl 9-15
Maj
17:e maj studiedag
Juni
15:e juni torsdag sommaravslutning


sommaravslutning onsdag 15:e 

sommarlov v 25,26,27,28,29,30,31,32,33
Terminstart
Augusti v 34