Baskemölla Barnstuga

Är en Waldorf förskola som ligger i ett naturskönt område vid vägs ände i Ekobyn högt över byn Baskemölla.

Verksamhetsform/organisation:

Ideell förening med föräldrar och medarbetare sittandes i styrelsen.

Barngrupper: 

Nyckelpigan:  1-3 års grupp, 2 pedagoger

Trollsländan:  4-6 års grupp   2 1/2 pedagog

 

Vi följer skolverkets löroplan Lpfö 18 med waldorf läroplanen som en del av vårt värdegrundsarbete.

Det pedagogiska arbetet ska genomföras i demokratiska former och lägger grunden till en växande förståelse för att aktivt vilja delta i samhället,  för en hållbar utveckling, stärka och utveckla empati, omtanke och medmänsklighet.

Vårt hus är ett helt ekologiskt hus, byggt av naturmaterial, med en spännande arkitektur i hemlik miljö.

                Vegetarisk mat av ekologiska                                      råvaror tillagas varje dag. 

I den stora varierande trädgården lockas barnen till rörelse och fantasifulla lekar.

Här växer bland annat fruktträd, bärbuskar, örter och blommor.

Här finns höns som barnen hjälper till att ta hand om. 

Närheten till skog och hav ger oss möjligheten till upplevelserika utflykter och promenader. 

 

 


  


Läs Ystad Allehandas artikel:

Läs Österlen Magasinets reportage om barnstugan                                                                           R. Steiner


Verksamheten/Pedagogiken utgår ifrån skapandet av en dags-, vecko- och årstidsrytm. 

Dagens växling mellan fri lek och gemensamma aktiviteter bildar återkommande mönster så att barnen känner igen sig och känner sig trygga. 

Leksakerna är enkla och gjorda av naturmaterial. 

Veckodagarna har alla sina speciella inslag 

målning vått i vått, skapande med bivax/lera,musik, rörelse, hantverk, utflykt, bakning, matlagning mm

 Detta görs både inom- och utomhus. Under året firas flera årstidsfester med stor inlevelse och nyfikenhet. Under dagen sjungs sånger och ramsor till olika moment ex vid mellanmål. Sångerna, ramsorna och sagorna följer årstidernas skiftningar.