Baskemölla Barnstuga är en Waldorfförskola som ligger i ett naturskönt område mitt i Ekobyn i Baskemölla.Det är en liten förskola 2 st  
1-3 års grupper
Nyckelpigan
Solkatten   &
1 st Storbarnsgrupp
3-6år
Trollsländan

      
 
Huset är ett ekologiskt hus, byggt av naturmaterial, med en spännande arkitektur i hemlik miljö. Vegetariskmat av ekologiska
råvaror tillagas varje dag.

I den stora varierande trädgården lockas barnen till fantasifulla lekar. Här växer bland annat fruktträd, bärbuskar, örter och blommor. Här finns kaniner och höns som barnen hjälper till att ta hand om. Närheten till havet ger oss möjligheten till upplevelserika utflykter. 
 

Vi följer waldorfpedagogikens riktlinjer. Verksamheten/Pedagogiken utgår ifrån skapandet av en dags-, vecko- och årstidsrytm. 
Dagens växling mellan fri lek och gemensamma aktiviteter bildar återkommande mönster så att barnen känner igen sig och känner sig trygga. Leksakerna är enkla och gjorda av naturmaterial.

Veckodagarna har alla sina speciella inslag med målning vått i vått, skapande med bivax/lera, musik, rörelse, hantverk, utflykt, bakning och annat. Detta görs både inom- och utomhus. Under året firas flera årstidsfester med stor inlevelse och nyfikenhet. Under dagen sjungs sånger och ramsor till olika moment ex vid mellanmål. Sångerna, ramsorna och sagorna följer årstidernas skiftningar.Läs Ystad Allehandas artikel:

Läs Österlen Magasinets reportage om barnstugan            R. SteinerBarnstugan följer kommunens barnomsorgs taxa, se kommunens hemsida. 
Här följer lite kort information om verksamheten.
  • Barnstugan drivs som en icke vinstdrivande ideell förening med en styrelse som huvudman, i styrelsen sitter föräldrar och medarbetare.
  • Obligatoriska arbetsdagar 1-2st/termin
  • Vid lov ska lovlapp lämnas in, lov planeras i god tid för barn och medarbetare.
  • Nya schema tider lämnas in 2 v i förväg.
  • Uppsägning av barnomsorgsplats lämnas in med vårdnadshavares underskrift. Barnstugan har 2 månaders uppsägning.
  • Inkomstdeklaration lämnas in varje termin och vid förändrad levnadsförhållande/inkomst.
  • Inkomstkontroll görs varje år.
  • Öppettider efter barnomsorgsbehov pga arbete eller studier arbetslösa/ föräldralediga se kommunens hemsida för info om vad som gäller just er.
  • klagomålshanterings blankett hänger på anslagtavlorna 

Du kan skicka e-post: