Baskemölla Barnstuga

Är en Waldorf förskola som ligger i ett naturskönt område vid vägs ände i Ekobyn högt över byn Baskemölla anno 2006.

Barngrupper: 

Nyckelpigan:     1-3 års grupp,  10 barn             2-3 pedagoger

Trollsländan:  3-6 års grupp, 14 barn             2-3 pedagoger

 

Vi följer skolverkets löroplan Lpfö 18 med waldorf läroplanen som en del av vårt värdegrundsarbete.

Det pedagogiska arbetet ska genomföras i demokratiska former och lägger grunden till en växande förståelse för att aktivt vilja delta i samhället,  för en hållbar utveckling, stärka och utveckla empati, omtanke och medmänsklighet.
 
Värdegrunden omfattar:
  • människolivets okränkbarhet
  • individens frihet och integritet
  • alla människors lika värde
  • jämställdhet mellan könen
  • solidaritet mellan människor
De är dessa värden som vi som pedagoger på Baskemölla barnstuga ska förmedla och gestalta.   medarbetare värnar även om människans egenvärde och vår gemensamma miljö        tillsammans med barnen och vårdnadshavare.

Hur gör vi det?
Jo vi eftersträvar en kultur som bidrar till en förståelse att  varje människa är unik, och att vi alla tillsammans skapar vårt samhälle. Förskollärare och alla medarbetare ska med sin kompetens vägleda och stödja alla barn, så att varje barn får sin uppmärksamhet och bemötas med respekt. Trygghet och lärande stärks med sagor, samtal och berättelser genom att medarbetarna möter och ser varje barn, uppmärksamt följer deras lekar, lyssnar på dem och ger dem råd och hjälp.
 

Läs Ystad Allehandas artikel:

Läs Österlen Magasinets reportage om barnstugan                                                                           R. Steiner

Vår miljö
Vårt hus är ett helt ekologiskt hus, byggt av naturmaterial, med en spännande arkitektur i hemlik miljö. Här andas vi inte in några plaster alls. Dessutom har vi nu även sedan 2020 ett friskluftstillföde som ser till att luften är behaglig året runt inomhus.

I den stora ca 2000 m2 varierande trädgården lockas barnen till rörelse och fantasifulla lekar.

Här växer bland annat fruktträd, bärbuskar, örter och blommor. I trödgården har barnen alltid tillgång till och deltar i skötsel och omvårdnad hela året runt.

Vi lagar mat ute på vår eldstad när tillfälle ges och tillsammans tänder vi gärna en brasa när det börjar bli kallt.

Närheten till skog och hav ger oss möjligheten till upplevelserika och utflykter och promenader.